Bortadoption

Adoption bliver mange gange afvist som en valgmulighed i en uventet graviditet. Det kan dog være et godt valg for både dig og dit barn. Nogle bryder sig ikke om tanken om abort, og har samtidig omstændigheder der gør forældreskab meget svært lige nu. Bortadoption kan da være en positiv valgmulighed. Det er et offer man gør for barnets skyld, og visheden om dette kan gøre det til et godt valg.

Adoption betyder, at du lader statsforvaltningen og adoptionsnævnet finde en god familie til dit barn. Du må gerne selv komme med ønsker til hvilken familie du ønsker for dit barn, og hvis det er muligt, vil de blive fulgt. På den måde har du indflydelse på at give dit barn det liv, som du gerne selv ville have givet det, hvis dine omstændigheder havde været anderledes.

Alle adoptionsfamilier går gennem en grundig godkendelsesproces, der sikrer barnet et godt udgangspunkt for fremtiden. Adoptionsnævnet matcher barnet med en passende familie.

Det er også muligt at bortadoptere sit barn til en person i den nærmeste familie.

Hvilke fordele er der ved adoption?

  • Undersøgelser viser, at de fleste adoptioner ender lykkeligt. Forældrene får en løsning på den svære situation, og en anden familie, som måske ikke selv kan få børn, bliver meget lykkelige for barnet.
  • Ved adoption kan du give dit barn både en mor og en far.
  • Du kan komme med ønsker om, hvilken type familie du ønsker for dit barn.
  • Adoption betyder, at du holder af dit barn. Du ofrer dig, for at give barnet en god start på livet.
  • Du giver barnet mulighed for at opleve det liv, som du måske ikke selv kan give lige nu.

Hvordan foregår bortadoption?

Hvis du overvejer at bortadoptere dit barn, kan du henvende dig til statsforvaltningen i din region. Der kan du få rådgivning og vejledning om både bortadoption og hjælpeforanstaltninger til kommende forældre. Du behøver altså ikke at have taget en beslutning om bortadoption før du henvender dig, og rådgivningen er anonym; også selvom du er under 18 år.

Det endelige samtykke til bortadoption kan først gives tre måneder efter fødslen. Det betyder, at der er god tid til at overveje beslutningen. Selvom andre tager sig af den nyfødte, kan moderen til enhver tid ændre mening, indtil det endelige samtykke er givet. Hvis samtykket er givet, er beslutningen endelig.

Hvis du beslutter dig for bortadoption, overdrages sagen til adoptionsnævnet, som finder den rigtige familie til dit barn.

Hvilken støtte kan man få i adoptionsprocessen?

statsforvaltningen i din region kan du få råd og vejledning om bortadoption. Her på HvadNu kan vi tilbyde information, rådgivning og støtte uanset, hvad du vælger. Vi er her altid og har tid til at lytte til dig. Vi kan svare på spørgsmål om adoption, og kan hjælpe dig gennem hele forløbet, hvis du ønsker det.

Prøv at overveje valgmuligheden adoption en ekstra gang. Glem din første indskydelse, og tænk over hvad adoption kan gøre for dig og dit barn. Find ud af mere om adoption. At undersøge hvad adoption er, betyder ikke at du nødvendigvis må vælge denne mulighed når beslutningen skal tages.

Hvor kan jeg læse mere?

På adoptionsnævnets hjemmeside kan du læse mere om, hvilke regler
der gælder for bortadoption, og hvilke kriterier der bruges til at matche
barn og adoptionsfamilie. Du kan henvende dig på statsforvaltningen i din region for at få rådgivning om bortadoption.

Klik her for at finde din statsforvaltning.

Klik her for at gå til Online Rådgivning.

Klik her for at læse om muligheden for personlig samtale (Aalborg).