Mere om økonomi

Børnepenge

Får du et barn, der bor hos dig, bliver du berettiget til børne- og ungeydelse. Det er det, man kalder børnepenge. Det betyder at man hvert kvartal får et skattefrit beløb fra staten. Beløbets størrelse er som følger:

  • 0-2-årige: 4.443 kr. per kvartal (2015)
  • 3-6-årige: 3.519 kr. per kvartal (2015)
  • 7-14-årige: 2.769 kr. per kvartal (2015)
  • 15-17-årige: 923 kr. per måned (2015)

Hvis man betaler topskat kan det betyde at der reduceres i ydelsen.

Du kan læse alle reglerne for børnefamilieydelse på www.borger.dk ved at klikke her.

Boligsikring

Hvis du bor til leje, er du måske berettiget til boligsikring. Det er en offentlig ydelse, der fungerer som et tilskud til huslejen. Hvis du er berettiget til boligsikring og får et barn, kan du måske få et større tilskud. Du kan læse om alle reglerne for boligsikring ved at klikke her. Her kan du også beregne, hvor meget boligsikring du eventuelt er berettiget til.

Børnetilskud til enlige forsørgere

Hvis du bliver enlig mor, kan du få et børnetilskud til enlige forsørgere. Man skal søge om at få tilskuddet hos kommunen. Hvis man opfylder kriterierne, så tilskuddet kan bevilges, udbetales det hvert kvartal. Taksten er 1.339 kr. skattefrit i kvartalet pr. barn (2015). Man kan også søge om et ekstra tilskud på 1.365 kr skattefrit pr kvartal uanset antallet af børn. Du kan læse om det ordinære og det ekstra tilskud til enlige forsørgere ved at klikke her.

Enlige mødre har også ret til et månedligt børnebidrag fra faderen. Du kan tale med din kontaktperson på kommunen om dette.

Statens Uddannelsesstøtte – SU

Hvis du er under uddannelse og får SU, kan du få ekstra SU, når du får et barn. Som udgangspunkt får moderen 12 måneders ekstra SU, og faderen 6 måneders ekstra SU. Disse ekstra “SU-klip” kan så udbetales på forskellige måder – f.eks. mens du holder en pause fra studiet. Derudover stiger dit fribeløb, når du bliver forælder. Det vil sige, at du må tjene flere penge ved siden af SU’en. Du får også mulighed for at tage et større studielån.

Du kan læse om reglerne og mulighederne på SU-styrelsens hjemmeside, ved at klikke her.

Hvis du har spørgsmål om SU’en, er det SU-vejlederen eller SU-kontoret på dit studiested, du skal tale med.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan du kan tilrettelægge dit studieforløb med graviditet og barsel, skal du tale med studievejlederen på dit studiested.

Børnetilskud til forældre under uddannelse

Her kan du læse om din mulighed for at søge børnetilskud hvis du bliver forælder under uddannelse.

Alt efter din indtægt kan du modtage op til 1.758 kr. i kvartalet (2015) i tilskud per barn.

Barselsorlov fra arbejde

Hvis du er i job, kan du få barselsorlov før og efter, du får barn. Moderen får fri mindst fire uger før fødslen og 12 uger efter. Faderen får fri to uger efter fødslen. Derudover har forældrene 32 ugers barselsorlov, som de selv kan tilrettelægge. Forældre, der er dagpenge-berettigede, har tilsammen ret til 52 ugers barselsdagpenge, når de holder orlov. Man kan altså sammensætte barselsorlov og barselsdagpenge på flere forskellige måder – derfor kaldes det fleksibel barselsorlov. Du kan læse om reglerne og mulighederne for barselsorlov her. Hvis du har spørgsmål om barselsorlov og barselsdagpenge, kan du kontakte socialforvaltningen i din kommune.

Hvis du er medlem af en fagforening eller A-kasse, har du måske nogle muligheder for barsel med løn. Spørg A-kassen eller fagforeningen om hvilke muligheder du har.

Barselsorlov hvis du er arbejdsløs

Hvis du er arbejdsløs, og får et barn, kan du få barselsorlov med dagpenge eller kontanthjælp, alt efter hvad du er berettiget til. Det er typisk det samme beløb, som du får som arbejdsledig, men under barsel skal du ikke være til rådighed for arbejdsmarkedet eller i aktivering.

Du kan læse mere om muligheden for barsel, hvis du er ledig her.