Om Hvadnu.dk

Hvadnu.dk er en rådgivningshjemmeside med formålet at tilbyde information, rådgivning og støtte i forbindelse med uventet graviditet og abort.

Information ved graviditet og abort
Vi tilstræber at formidle al den information, man kan have brug for i forbindelse med uventet graviditet og abort. På Hvadnu.dk findes generel information. Gennem Hvadnu Online Rådgivning tilbydes individuel (f.eks. lokal) information. En del af denne service består i at henvise til relevante eksterne informationskilder.

Rådgivning ved graviditet og abort
Gravide og pårørende tilbydes kontakt med en kvalificeret rådgiver. Rådgivningen er uvildig og har til formål at give den enkelte mulighed for at træffe et informeret og velovervejet valg. Rådgivningen beskæftiger sig med såvel fysiske og sociale som følelsesmæssige overvejelser i valgsituationen. Der tilbydes rådgivning, uanset hvad udfaldet af graviditeten bliver – både før, under og efter.

Støtte ved graviditet og abort
HvadNu tilbyder støtte ved graviditet og abort – primært gennem en kvalificeret og interesseret samtalepartner. På HvadNu.dk henviser vi til støttemuligheder, og gennem HvadNu Online Rådgivning henvises til relevante eksterne støttemuligheder.

Copyright
Medmindre andet er beskrevet tilhører copyright og alle andre rettigheder til alt materiale på Hvadnu.dk Hjerte for liv.

Det er tilladt at printe eller downloade uddrag fra Hvadnu.dk, men vi gør opmærksom på følgende:

 • Tekstuddrag og grafik på Hvadnu.dk er udelukkende til personligt brug.
 • Ethvert print eller lagring af materiale fra Hvadnu.dk på disc eller lignende til senere brug må udelukkende anvendes til personligt brug.
 • Dokumenter eller relateret grafik på Hvadnu.dk må under ingen omstændigheder ændres.
 • Enhver grafik fra denne side er underlagt copyright.

Fortrolighed og sikkerhed
Fortrolighed, anonymitet og tavshedspligt
Hvadnu.dk yder fortrolig rådgivning til alle, der henvender sig for at få hjælp. Fortroligheden er mellem brugeren og Hvadnu.dk, altså ikke mellem brugeren og rådgiveren. Rådgiveren såvel som hele Hvadnu.dk er underlagt tavshedspligt, hvilket betyder at rådgiveren kun deler informationer med personer indenfor medarbejderstaben. Dette gælder både under og efter involvering i Hvadnu.dks arbejde.

Dette betyder at:

 • Information vil blive behandlet med stor sikkerhed, og vil ikke blive videregivet til nogen udenfor medarbejderstaben. For at kunne tilvejebringe den bedst mulige hjælp til brugerne, kan det være nødvendigt at dele information med en superviser indenfor Hvadnu.dk.
 • En brugers situation aldrig vil blive diskuteret med nogen udenfor medarbejderstaben.
 • Ingen personlige oplysninger vedrørende en bruger vil blive delt med en tredje part, heller ikke pårørende.
 • Rådgiveren aldrig vil forsøge at kontakte brugeren via telefon eller mail, medmindre brugeren selv giver tilladelse hertil. Al kommunikation foregår gennem Hvadnu.dk’s fortrolige system.
 • Rådgiveren fra tid til anden vil blive superviseret i forbindelse med rådgivningen, for hele tiden at kunne forbedre kvaliteten af rådgivningen.
 • Brugere under 18 år ikke behøver deres forældres tilladelse for at bruge rådgivningen på Hvadnu.dk, men rådgiveren vil i udgangspunktet opmuntre brugeren til at tale med sine forældre om situationen.

Undtagelser. Tavsheden kan brydes ved følgende undtagelser:

 • Hvis en bruger giver informationer om børn der er i fare.
 • Hvis en rådgiver tror, at brugeren er til fare for sig selv eller andre.
 • Hvis en bruger giver informationer, der indikerer, at der er begået en forbrydelse.
 • I disse tilfælde vil rådgiveren opfordre brugeren til at ringe efter hjælp fra relevante instanser, f.eks. lægevagt eller politi. Rådgiveren vil informere brugeren før der tages kontakt til relevante instanser fra Hvadnu.dks side.
 • Hvadnu.dk anerkender, at brugeren er ansvarlig for sit eget liv og handlinger; både før, under og efter rådgivningen.

Hvis uddrag af henvendelser bliver anvendt til undervisning eller lignende, vil alle oplysninger, der kan identificere brugeren blive ændret.

Brugere der henvender sig til Hvadnu.dk vil ikke blive registeret andre steder end i selve systemet med de oplysninger de selv giver. Dvs. postnummer, kaldenavn, aldersgruppe og evt. problemstilling. Rådgivere har ikke adgang til oplysninger om email og telefonnumre, hvis disse angives i systemet i de dertil indrettede felter.

Juridisk information og ansvarsfraskrivelse

 • På Hvadnu.dk bestræber vi os på at give informationen der er opdateret og korrekt, men vi kan ikke garantere for dens nøjagtighed. Hvadnu.dk påtager sig ikke ansvaret for fejl og forsømmelse.
 • Hverken Hvadnu.dk eller den individuelle rådgiver er forpligtet overfor personer, det være sig erstatningsmæssigt eller lovmæssigt for tab, sorg eller anden skade som skyldes unøjagtigheder i information, artikler eller fejlrådgivning på Hvadnu.dk.
 • Information på Hvadnu.dk er ikke ment som og skal ikke opfattes som sundhedsfaglig rådgivning. Den kan ikke erstatte sundhedsfaglig rådgivning, diagnosticering, pleje og/eller behandling.
 • Hvadnu.dk påtager sig ikke ansvaret for indholdet af links til andre websites. Inkludering af andre websites bør ikke på nogen måde betragtes som en bekræftelse på at indholdet er korrekt og nøjagtigt.
 • Hvadnu.dk bestræber sig på at websitet er tilgængelig 24 timer i døgnet, men Hvadnu.dk er ikke ansvarlig, hvis siden af en eller anden årsag er utilgængelig i en periode.
 • Holdninger og informationer i de tilbagemeldinger brugerne modtager fra rådgiverne er givet i god tro. Hvadnu.dk kan ikke påtage sig ansvar for, at oplysninger og vurderinger er rigtige, fyldestgørende og/eller opdaterede.

Klageprocedure
På Hvadnu.dk gør vi vores bedste for at tilbyde en fyldestgørende og personlig rådgivning. Vi bestræber os på at give rådgivning af høj faglig kvalitet og søger løbende at holde vores rådgivere ajour og øge deres kompetencer som rådgivere. Skulle det ske, at der opleves utilfredshed med den rådgivning, der er blevet givet, anmoder vi om, at følgende procedure følges:

 • Hvis en bruger ønsker at klage over Hvadnu.dks rådgivning, indgives klagen først og fremmest til rådgiveren via rådgivningssystemet. Dette giver rådgiveren en mulighed for at rette op på problemet, uanset om det er rådgiveren selv eller noget i rådgivningen der er klaget over.
 • Hvis rådgiveren ikke selv kan løse problemet tilfredsstillende for brugeren, giver rådgiveren klagen videre til en af Hvadnu.dks supervisere. Superviseren vil så forsøge at løse problemet i samarbejde med brugeren gennem rådgivningssystemet.
 • Hvis superviseren ikke umiddelbart kan løse problemet tilfredsstillende for brugeren, vil brugeren blive bedt om at skrive en skriftlig klage og sende den til: Hjerte for Liv, Postbox 1404, 9100 Aalborg.
 • Derefter vil Hjerte for Livs bestyrelsen tage stilling til, hvordan der skal reageres på klagen, og brugeren vil få en tilbagemelding fra foreningens bestyrelse.

Sikkedhedspolitik
Sikkerhed omkring persondata

Hvadnu.dk behandler persondata med enhver mulig forholdsregel (Se også Fortrolighed, anonymitet og tavshedspligt) – også når det gælder datasikkerhed. Vi lagrer alle informationer i et sikkert datamiljø og krypterer overførsel af data med SSL. Vi gør vores yderste for at beskytte data, som brugere deler med Hvadnu.dk gennem online rådgivning.

På trods af vores bestræbelser for at beskytte persondata, må man erkende at ingen dataoverførsel via Internettet er 100 % sikker. Hvadnu.dk kan altså ikke garantere for sikkerheden af de informationer du sender til os, og data sendes på eget ansvar.

Cookies
Cookies er data som ofte oprettes på den computer du anvender, når du besøger wesites. De lagres i en cookiemappe på computeren. Cookies anvendes på Hvadnu.dk for at identificere computeren i forhold til systemet, så ingen andre computere har adgang til dine data. Desuden anvendes cookies til indsamling af statistik om besøgendes generelle adfærd på Hvadnu.dk, for du at kunne forbedre websitet. Cookies indeholder ingen personlige oplysninger, og kan ikke bruges til at identificere en bruger. Du kan indstille din browser til ikke at bruge cookies. Hvis du vælger at gøre dette, kan du ikke gøre brug af online rådgivning på Hvadnu.dk.

Statistik
Der indsamles statistik fra Hvadnu.dks online rådgivning til analyse. Informationerne kan ikke føres tilbage til individer og bruges kun til at trend-analyse. De statistiske data vil blive anvendt til

 • At give os overblik over hvem der anvender vores service.
 • At gøre os i stand til at planlægge fremtidige udvidelser og tiltag.
 • Fundraising.
 • At vurdere effektiviteten af vore reklamer.

Støtte
HvadNu er financieret af private gaver og donationer. Vi har tidligere modtaget støtte fra Det Obelske Familiefond, SparNord Fonden og Aalborg Kommune.

Denne side er opført med støtte fra Puljen til Frivilligt Arbejde under Socialstyrelsen.

Ønsker du at støtte HvadNu.dk, henviser vi til Hjerte for Liv. Klik her for at gå til Hjerte for Livs hjemmeside.

Læs mere
HvadNu.dk drives af Hjerte for Liv. Læs mere om foreningen her.

Om HvadNu’s rådgivere – hvem er vi?